Žeriavy Trnava s.r.o

Ponúkame práce žeriavom Liebherr LTM1040-2.1

Kontakty

Mobil:

+421902510822

email:

ivansvitnic@zeriavytrnava.sk

Technické údaje žeriavu Liebherr LTM1040-2.1

Dĺžka výložníku 35m + 10m krakorec Maximálna nosnosť 40t

LTM1040-2.1 Tabuľka nosnosti LTM1040-2.1 Tabuľka nosnosti s krakorcom

Fakturačné údaje

Žeriavy Trnava s.r.o

Šelpice Suchovská 242/69 91909

IČO 54 674 689
DIČ 212 175 5328

ivansvitnic@zeriavytrnava.sk

+421902510822

Odkaz na ORSR zápis v Trnave

txti